Alle kalvergegevens in een oogopslag

Zou het niet fantastisch zijn, wanneer u alle informatie over alle automaten en alle kalveren te allen tijde op uw pc zou kunnen oproepen? Wanneer dan ook nog eens uw medewerkers via hun eigen smartphones of tablets de alarmlijsten zouden kunnen zien en opdrachtenlijsten zouden kunnen afwerken, dan zijn de werkprocessen in de kalverstal duidelijk gedefinieerd. Dat is allemaal mogelijk met CalfGuide, het infosysteem voor uw H&L-drinkautomaten.

De CalfGuide-server verzamelt alle gegevens van al uw automaten en en stelt ze via een eigen WLAN in de kalverstal ter beschikking.

Indien gewenst kunt u de gegevens ook ook via uw netwerk op de boerderij op alle aangesloten apparaten gebruiken.

Actuele kalvergegevens

CalfGuide geeft u het volledige overzicht van alle drinkautomaten en alle kalveren op uw bedrijf.

 

Kalvermanagement

Kalvermanagement

Van overzichtelijke lijsten navigeert u direct naar de drink- en groeicurve van individuele kalveren. Zo is het eenvoudig om een ruw overzicht te maken of om individuele dieren erg nauwkeurig te analyseren.

Gezondheidsindex

Gezondheidsindex

Aan de hand van veelzijdige gegevens zoals vertering van het drinken, drinksnelheid, bezoekfrequentie, gewichtsontwikkeling, etc. berekent CalfGuide een alarmindex. Zo kunnen u en uw medewerkers op het eerste gezicht zien, op welke kalveren u zich als eerste moet concentreren. Daarnaast kunt u bijzonderheden zoals ziektes in een “event-dagboek” bijhouden en op die manier begrijpelijk documenteren.

Individuele lijsten

Individuele lijsten

We kunnen vandaag niet weten welke vragen u in de toekomst over uw kalvervoederingen heeft. Maar 
CalfGuide kan ze naar alle waarschijnlijkheid toch al beantwoorden: Met de flexibele lijstengenerator, maakt u eigen lijsten, die exact aan uw vraagstelling zijn aangepast. Zo kunt u bijvoorbeeld eenvoudige, beperkte lijsten voor routinecontroles, maar ook zeer uitgebreid gefilterde lijsten voor bijzondere waarnemingen maken.

Archief

Archief

CalfGuide vergeet niets. Alle gegevens, zoals bijv. drinkhoeveelheden, gewichtsontwikkelingen, behandeling etc. worden voor al uw kalveren na het ontwennen permanent in een archief opgeslagen. Daarmee bied CalfGuide u de mogelijkheid om ook na jaren te zie, hoe u uw  beste koeien als kalf hebt gevoerd. Zo kunt u uw voederprogramma optimaliseren op de lange termijn.

Arbeidshulpen

Elke medewerker weet wat hij moet doen en u houdt te allen tijde het overzicht over alle operationele stappen en de ontwikkeling van uw kalveren. Dringende opdrachten worden onmiddellijk aangegeven.

LAN/WLAN

LAN/WLAN

De gegevens van uw automaten worden centraal via een server verkregen en beheerd. Het CalfGuide-systeem stelt vervolgens in de kalverstal een WLAN ter beschikking, waarmee uw bijv met een tablet te allen tijde alle functies kunt gebruiken. Natuurlijk kunt u CalfGuide ook in uw hoofdnetwerk integreren en zo gemakkelijk van uw werkplek in het netwerk alle functies van CalfGuide gebruiken.

Voor al uw drinkautomaten

Voor al uw drinkautomaten

CalfGuide verbind ALLE H&L 100 voederautomaten in uw kalverenstal. Zelfs grotere bedrijven met meerdere drinkautomaten waarderen de overzichtelijke weergave van alle kalveren, afzonderlijke groepen of de gezamenlijke kuddes op een beeldscherm.

Takenmanager

Takenmanager

CalfGuide automatiseert uw werkzaamheden en herinnert u eraan wat er te doen is. Omstallen na xxx dagen? De mannelijke kalveren na xxx dagen scheiden? U bepaalt een keer alle terugkerende werkzaamheden en CalfGuide herinnert u en uw medewerkers er dagelijks aan wat u te doen staat.

Technische storingsmeldingen

Technische storingsmeldingen

CalfGuide toont u alle technische storingsmeldingen van uw automaten, ook die, die de automaat zelf verholpen heeft.

Op tablet of PC

Op tablet of PC

CalfGuide is een bedrijfssysteem en werkt op meerdere apparaten, zowel op de vaste computer op uw werkplek als op tablets. Zo heeft u altijd in de kalverstal het perfecte overzicht. Alle gegevens bevinden zich op slechts een paar keer drukken met uw vingertoppen....

Back to Top