Alle kalvergegevens in een oogopslag

Zou het niet fantastisch zijn, wanneer u alle informatie over u automaten en al u kalveren ten allertijde op uw pc zou kunnen oproepen? Wanneer dan ook nog eens uw medewerkers via hun eigen smartphones of tablets de alarmlijsten zouden kunnen zien en opdrachtenlijsten zouden kunnen afwerken, dan zijn de werkprocessen in de kalverstal duidelijk gedefinieerd. Dat is allemaal mogelijk met CalfGuide, het infosysteem voor uw H&L-drinkautomaten.

De CalfGuide-server verzamelt alle gegevens van al uw automaten en stelt ze via een eigen WLAN in de kalverstal ter beschikking.

Indien gewenst kunt u de gegevens ook ook via uw netwerk op de boerderij op alle aangesloten apparaten gebruiken.

Actuele kalvergegevens

CalfGuide geeft u het volledige overzicht van alle drinkautomaten en alle kalveren op uw bedrijf.

 

Kalvermanagement

Kalvermanagement

Van overzichtelijke lijsten navigeert u direct naar de drink- en groeicurve van individuele kalveren. Zo is het erg eenvoudig om een snel overzicht te krijgen of om een individueel dier erg nauwkeurig te analyseren.

Gezondheidsindex

Gezondheidsindex

Aan de hand van veelzijdige gegevens zoals hoeveelheid drinkporties, drinksnelheid, bezoekfrequentie, gewichtsontwikkeling, etc. berekent CalfGuide een alarmindex. Zo kunnen u en uw medewerkers in een oogopslag zien op welke kalveren u zich als eerste moet concentreren. Daarnaast kunt u bijzonderheden zoals ziektes in een “event-dagboek” bijhouden en op die manier begrijpelijk en overzichtelijk documenteren.

Individuele lijsten

Individuele lijsten

We kunnen vandaag niet weten welke vragen u in de toekomst over uw kalvervoederingen heeft. Maar 
CalfGuide kan ze naar alle waarschijnlijkheid toch al beantwoorden: Met de flexibele lijstengenerator, maakt u eigen lijsten, die exact aan uw vraagstelling zijn aangepast. Zo kunt u bijvoorbeeld eenvoudige, beperkte lijsten voor routinecontroles, maar ook zeer uitgebreid gefilterde lijsten voor bijzondere waarnemingen maken.

Archief

Archief

CalfGuide vergeet niets. Alle gegevens, zoals bijv. drinkhoeveelheden, gewichtsontwikkelingen, behandeling etc. worden voor al uw kalveren na het spenen permanent in een archief opgeslagen. Daarmee bied CalfGuide u de mogelijkheid om ook na jaren te zie, hoe u uw beste koeien als kalf hebt gevoerd. Zo kunt u uw voederprogramma en opfok optimaliseren op de lange termijn.

Arbeidshulpen

Elke medewerker weet wat hij moet doen en u houdt te allen tijde het overzicht over alle operationele stappen en de ontwikkeling van uw kalveren. Dringende werkzaamheden worden onmiddellijk aangegeven.

LAN/WLAN

LAN/WLAN

De gegevens van uw automaten worden centraal via een server vezameld en beheerd. Het CalfGuide-systeem stelt vervolgens in de kalverstal een Wifi ter beschikking, waarmee uw bv. met een tablet of mobiel te allen tijde alle functies kunt gebruiken. Natuurlijk kunt u CalfGuide ook in uw hoofdnetwerk integreren en zo gemakkelijk van uw kantoor in het netwerk alle functies van CalfGuide gebruiken.

Voor al uw drinkautomaten

Voor al uw drinkautomaten

CalfGuide verbind ALLE H&L 100 drinkautomaten in uw kalverenstal. Vooral grotere bedrijven met soms meerdere drinkautomaten waarderen de overzichtelijke weergave van alle kalveren, afzonderlijke groepen of de gezamenlijke kuddes op een beeldscherm.

Takenmanager

Takenmanager

CalfGuide automatiseert uw werkzaamheden en herinnert u eraan wat er te doen is. Omstallen na xxx dagen? De mannelijke kalveren na xxx dagen scheiden? U bepaalt een keer alle terugkerende werkzaamheden en CalfGuide herinnert u en uw medewerkers er dagelijks aan wat u te doen staat.

Technische storingsmeldingen

Technische storingsmeldingen

CalfGuide toont u alle technische storingsmeldingen van uw automaten, ook die, die de automaat zelf verholpen heeft.

Op tablet of PC

Op tablet of PC

CalfGuide is een bedrijfssysteem en werkt op meerdere apparaten, zowel op de vaste computer op uw werkplek of op tablets. Zo heeft u altijd in de kalverstal het perfecte overzicht. Alle gegevens bevinden zich op slechts een paar keer drukken met uw vingertoppen....

Cross-System Networking

Anyone can be excused for losing track in this "big data" era. And your calves do indeed generate a huge amount of data in the CalfGuide network. CalfGuide processes this fl ood
of data so that you can concentrate on the most important information.

LAN/Wi-Fi - tablet or PC

LAN/Wi-Fi - tablet or PC

The data from your automatic feeders are recorded and managed centrally on a server. The CalfGuide system then provides a Wi-Fi connection in the calf barn so that you can use all the functions at any time e.g. with a PC tablet. It goes without saying that you
can integrate CalfGuide in your farm network, allowing you to use all the CalfGuide functions from your office. The optional connection of the CalfGuide system
to the internet even permits external access via the CalfGuide Cloud.

Networking of several MilkTaxis and CalfExpert calf feeders

Networking of several MilkTaxis and CalfExpert calf feeders

CalfGuide is the central interface in the calf barn. Once a calf is registered in the system through an electronic ear tag e.g. after birth at the WeightControl animal weighing scales, the data are imported on to every device the calf is logged at. Even if the calf moves from one CalfExpert calf feeder to the next, feeding will continue at the next CalfExpert at exactly the right point on the feeding curve and all data already recorded are imported.

CalfGuide app

CalfGuide app

A limited selection of information can be accessed directly on your mobile phone using the CalfGuide app. This includes the box list with details for the MilkTaxi or details about the calf lists on the CalfExpert. In addition, messages can be received and tasks requested from the calf feeder events or ToDos. With the CalfExpert, this even works without Calf-
Guide, directly

CalfGuide Cloud

CalfGuide Cloud

With the CalfGuide Cloud you can access your Calf-Guide server via the internet. This allows you to watch your data and information from anywhere in the world or permit service technicians to take a look at the technology if any problems should occur.

Communication with external herd management systems

Communication with external herd management systems

The importance of calf rearing for the performance of the animals in later life is well known and ndescribed in detail in this manual. So it makes good sense to export the most important information about your calves to your herd management program for cows after rearing them. CalfGuide offers a wide range of export protocols for this.

Back to Top