Den bästa hyddan med den bästa gården

Placeringen av kalvarna i ensamhyddor är alltid mycket omtyckt. Många lantbruksföretag ser fördelar i en rumslig separering av kalvarna och den minskade överföringen av bakterier som detta leder till. Även trenden mot mer intensiv utfodring av kalvarna under de första tre levnadsveckorna (utfodring med dryck efter behag) leder till att kalvarna hålls i ensamhyddor under längre tid. Den optiska djurkontrollen är enklare i ensamhållning. 


Valet av ”rätt” kalvhydda påverkar dock lönsamheten för din kalvuppfödning i och med att ensamhållningen är betydligt mer arbetsintensiv än exempelvis en grupphållning med automatisk utfodring. Till detta kommer de lokala förutsättningarna på ditt lantbruksföretag vilket innebär att separata igloolösningar alltid ska skräddarsys.


Med de många olika modellerna och tillvalen erbjuder vi den rätta lösningen för alla företag med Calf-Tel-hyddorna och FlexyFence. Övertyga dig själv.

Ett överlägset system

De båda huvudkriterierna vid enkelhållning: Optimala hållningsförhållanden och effektiv skötsel.

Oförstörbart

Oförstörbart

Calf-Tel-hyddorna kännetecknas av en enastående egenskap: Den är oförstörbar! En speciell termoform-tillverkningsmetod leder i kombination med polyetylen av mycket hög kvalitet till en oöverträffad stabilitet, hållbarhet och livslängd. Materialet släpper inte igenom några UV-strålar. Vi ger tio års garanti för plastelementen!

Det smarta FlexyFence

Det smarta FlexyFence

Vår kalvgård övertygar med många detaljer som underlättar det dagliga arbetet med kalvarna. Hjulen som är monterade på sidan löper bredvid halmmattan och underlättar transporten av hyddan till tvättplatsen. Plåtarna i sidoväggarna skyddar kalven mot luftdrag och hindrar att halm blåser iväg. Hyddan kan fällas in i gallret men gallret kan även fällas över hyddan.

Lätt rengöring och transport

Lätt rengöring och transport

Alla kalvhyddor, även de stora, är lätta att tippa in i FlexyFenc med handtaget på baksidan och sedan går det att rulla dem utan problem till tvättplatsen. Tack vare detta går det snabbt och enkelt att mocka med hjullastaren och igloons släta yta gör även rengöringen av igloon till ett nöje.

Optimal ventilation

Optimal ventilation

Calf-Tel-hyddorna har ett sofistikerat ventilationssystem med öppningar i taket som är anpassade efter iglooöppningens format. Sommartid kan ströluckan, som är monterad i det bakre området, även användas som extra ventilation. Det sörjer för att det alltid finns frisk luft och optimal temperatur inuti hyddan. Dessutom ger den stora öppningen en idealisk möjlighet att lägga strö exakt på de platser där kalven ligger oftast.

Smarta detaljer

Utfodringen vid ensamhållning hänger på många olika detaljer. Fundera på hur dina kalvar skulle bestämma sig.

Den rätta placeringen för vattningsplatsen

Den rätta placeringen för vattningsplatsen

Dryckeshinken är monterad bredvid ingångsdörren. När kalven har lärt sig detta kan du lämna gården genom dörren. För att inga restmängder ska bli kvar i dryckeshinken hänger den lite snett.

Färskt vatten och kraftfoder

Färskt vatten och kraftfoder

För att kalvarna alltid ska ha tillgång till färskt vatten och kraftfoder är även FlexyFence utrustat med två hinkringar. Vi rekommenderar utfodring av kraftfoder i platta skålar.

Torr plats för hö

Torr plats för hö

I hyddan är det alltid torrt och därför är denna plats också idealisk för att tillhandahålla hö i en höhäck. Det är enkelt att montera den under ströluckan och den kan tack vare detta fyllas på enkelt och snabbt bakifrån.

Praktisk foderbox

Praktisk foderbox

Om det inte finns något väderskydd, som i kalvgården, kan du även hänga foderboxen från H&L i stängslet. Där skyddas kraftfodret och höet mot regn.

Modellen 1.2 Compact

Den idealiska instegsmodellen när kalvarna ska hållas i ensamigloor enbart under de första levnadsveckorna (max. 3 veckor). Detta prisvärda alternativ är 60 cm kortare än modellen Pro II. Om platsen är begränsad går det att ställa upp fler hyddor i ett givet område tack vare 1.2 Compacts mindre uppställningsyta. Den standardmässiga, unika strö- och ventilationsluckan med många inställningsmöjligheter är också här en standardbeståndsdel som till alla Calf-Tel-hyddor.

Mått 1.2 Compact*

Hydda utvändigt

147 cm x 109 cm x 117 cm
Hydda invändigt 140 cm x 102 cm x 104 cm
Abmessung mit
FlexyFence und Eimern
312 cm x 112 cm x 98 cm
Platzangebot cirka 3 m²
Gewicht cirka 17 kg

* Med förbehåll för tekniska ändringar!

Modellen ECO

Allroundversionen bland Calf-Tel-hyddorna. Calf-Tel ECO är mycket lätt att hantera och 40 cm kortare än modellen Pro II. Tack vare detta är den mycket lätt att rengöra, lagra och transportera. Dessutom kommer man bekvämt till hyddan genom den stora ingångsdörren och har en god inblick i hyddan och ser kalven ordentligt. Denna modell är lämplig för placering av kalvar i en ålder på upp till 8 veckor.

Mått ECO*

Hydda utvändigt 187 cm x 118 cm x 137 cm
Hydda invändigt 179 cm x 110 cm x 122 cm
Mått med
FlexyFence och hinkar
353 cm x 126 cm x 98 cm
Plats cirka 3,6 m²
Vikt cirka 21 kg

* Med förbehåll för tekniska ändringar!

Modellen Pro II

Storebror i Calf-Tel-familjen lämpar sig idealiskt för enfasig hållning i ensamhyddor fram till den 8:e levnadsveckan. Tack vare hyddornas djup hittar kalvarna i synnerhet på vintern eller vid fuktigt väder ett gott skydd i det bakre området. Vid denna modell ger multifunktionsluckan inte bara en idealisk ventilationsinställning utan gör det enkelt att lägga in strö och det är lättare att kontrollera djuren bakifrån i den långa boxen. Den förskjutna ingångsöppningen förhindrar luftdrag och ger det bästa skyddet vid ogynnsamma väderleksförhållanden.

Mått Pro II*

Hydda utvändigt 220 cm x 122 cm x 140 cm
Hydda invändigt 212 cm x 114 cm x 122 cm
Mått med
FlexyFence och hinkar
380 cm x 126 cm x 98 cm
Plats cirka 4 m²
Vikt cirka 33 kg

* Med förbehåll för tekniska ändringar!

Modellen Pro II - Openfront

Varianten OpenFront av hyddan Pro II underlättar åtkomsten till kalven med den maximalt öppnade framsidan, i synnerhet för storvuxna personer. Dessutom har man en mycket god insyn till kalven och man kan utföra djurkontrollen i förbigående. Hyddans mått är identiska med måtten för Pro II. Som vid alla Calf-Tel-hyddor har även här den praktiska strö- och ventilationsluckan visat sig fungera bra.

Mått Pro II - Openfront*

Hydda utvändigt 220 cm x 122 cm x 140 cm
Hydda invändigt 212 cm x 114 cm x 122 cm
Mått med
FlexyFence och hinkar
380 cm x 126 cm x 98 cm
Plats cirka 4 m²
Vikt cirk. 33 kg

 * Med förbehåll för tekniska ändringar!

Bildergalerie

Video

Back to Top