Livsviktigt - Livsviktigt – CalfVital kalvräddare

Om kalvar som kommer till världen är väldigt svaga gäller det att agera snabbt. Det händer ofta att nyfödda kalvar inte andas eller att det hörs att det finns vätska i andningsvägarna. CalfVital kalvräddare är en pump som kan användas dubbelt och ger snabb hjälp.

Med pumpens sugpåsats (gul) kan man snabbt ta bort fostervatten från andningsvägarna. Det räcker ofta med två till tre snabba pumpdrag.

Om kalven sedan inte uppvisar någon andning hjälper kalvräddaren CalfVital kalven att andas effektivt med en andra påsats. En integrerad ventil ser till att inget högre tryck byggs upp. Detta skonar de känsliga lungblåsorna. 
Rengöring och desinfektion är mycket enkel i och med att alla komponenter är tillverkade av plast och det går dessutom snabbt ta isär den. 
Förvaringsväskan som håller kalvräddaren ren och skyddar den är mycket praktisk. Tack vare detta kan CalfVital förvaras direkt tillgängliga i kalvningsområdet.

Back to Top