Nieuwe hygiënestandaard bij drinkautomaten

Tot nu toe hebben wij geleerd: de CalfExpert mengt altijd vers, per individueel dier en met de juiste temperatuur. Ook de automatische reiniging van alle slangen is bij de CalfExpert vanzelfsprekend.

Maar: De plaats waar het kalf de melk drinkt, wordt tot op heden bij gangbare drinkautomaten schromelijk verwaarloosd. Dat is de reden waarom veel dierenartsen bij automatenvoedering overdraging van ziektes via de spenen vrezen.

Hier bepaalt het HygiëneStation van Holm & Laue DE nieuwe norm, niet alleen qua hygiëne, maar ook qua verlichting van het werk.

Optimale gezondheid van de kalveren

Weet u waar de meeste bacteriën in de kalverbox voorkomen? Precies! Daar, waar de kalveren meerdere malen per dag hun melk komen halen. Nu zorgt het HygiëneStation voor reinheid.

Altijd een schone speen

Altijd een schone speen

Bij het nieuwe HygiëneStation wordt de speen na elk bezoek met schoon water onder druk aan de buitenkant gereinigd. De bacteriebesmetting op de speen daalt daarmee met tot 80 %!

Gereinigde slijmbak

Gereinigde slijmbak

Ieder kalf produceert slijm tijdens het drinken. Bij het HygiëneStation wordt dit, samen met het reinigingswater van de speen in een slijmbak opgevangen en na ieder drinkproces weggespoeld. Zo blijft het hele drinkgedeelte hygiënisch schoon en droog.

Natuurlijke drinkhouding

Natuurlijke drinkhouding

Net als bij het uier van de moederkoe neigt ook de speen van het station schuin naar beneden. Dit ondersteunt de natuurlijke drinkhouding van het kalf. Door de gestrekte kop wordt de natuurlijke zuigreflex bevorderd en het gevaar op pensdrinken verminderd.

LED-speenverlichting

LED-speenverlichting

De praktijk heeft aangetoond dat de kalveren zich beter kunnen oriënteren als de speen verlicht is. De melkopname neemt in de nachtelijke uren toe en de drinkprocessen worden gelijkmatiger over 24 uur verdeeld.

Arbeidsbesparing

Arbeidsbesparing is voor veel boeren een argument voor de drinkautomaten. Het nieuwe HygiëneStation verlicht de resterende werkzaamheden nog eens een keer aanzienlijk.

Kalveren leren het zichzelf aan

Kalveren leren het zichzelf aan

Zodra het kalf de speen opneemt, stroomt er een kleine hoeveelheid melk in de bek. Daardoor wordt de eerste drinkimpuls bevorderd en is het handmatig aanleren alleen nog in uitzonderlijke gevallen nodig. Mocht er des ondanks toch handmatig aanleren nodig zijn, dan heeft het HygiëneStation ook nog een handmatige aanleer knop, die ook een beetje melk doseert in de bek van het kalf.

Inklapbaar voor het uitmesten

Inklapbaar voor het uitmesten

Veel stations staan direct in het kalverhok. Voor het uitmesten kan het nieuwe HygiëneStation daarom 90° voorover worden gekiept, zodat het hele oppervlak in de stal gemakkelijk met de tractor uitgemest kan worden.

Snelsluiting van de speen

Snelsluiting van de speen

De speen kan door middel van de snelsluiting met één hand eenvoudig in luttele seconden worden vervangen.

Comfortabele bediening

Comfortabele bediening

Alle onderdelen zijn op een comfortabele werkhoogte bereikbaar. Dat vereenvoudigt de controle. Alle onderdelen die relevant zijn voor het onderhoud zijn geel gemarkeerd. Door het ontwerp van het HygiëneStation kan deze ook in een stal met buitenklimaat geplaatst worden, aangezien alle onderdelen vorstvrij zijn.

Regelung naar gewicht

Iedereen wenst een hoge groei van het aantal kalveren. Maar het wegen der dieren is moeizaam en vraagt discipline. Een weegplatform in het HygiëneStation verzamelt ongemerkt belangrijke informatie.

Individueel afwennen van melk

Individueel afwennen van melk

Met de voorvoetweegschaal neemt de CalfExpert de dagelijkse groei van de kalveren op. Snelgroeiende kalveren nemen al vroeg veel krachtvoer en hooi op en kunnen daarom aan de hand van hun individuele gewichtsontwikkeling eerder van de melk worden afgewend. Dat ondersteunt de ontwikkeling tot herkauwer en bespaart geld!

Betere controle

Betere controle

Het weegplatform registreert niet alleen de groei van de kalveren, ze registreert ook het achterblijven in de groei. Met deze informatie worden afzonderlijke alarmlijsten bijgehouden en worden zieke kalveren al zeer vroeg geidentificeerd. Er kan al vaak een behandeling plaatsvinden voordat de ziekte een ernstig stadium heeft bereikt.

Informatie over het gewicht maakt selectie mogelijk

Informatie over het gewicht maakt selectie mogelijk

Aan het einde van de opfok krijgt u waardevolle informatie over de ontwikkeling van elk individueel kalf. Zo kunt u belangrijke beslissingen nemen over welke vaarskalveren uw melkveestapel gaan aanvullen en welke dieren vanwege een slechte groei beter kunnen worden verkocht.

Het overzicht behouden

Wanneer men bij de kalveren in het hok is, bijvoorbeeld bij het aanleren van de dieren, wenst men vaak een blik op het display van de automaat te kunnen werpen. Door het nieuwe display van het HygiëneStation wordt deze wens nu vervuld.

HygiëneStation-display

HygiëneStation-display

Het HS-display dat direct op het HygiëneStation of op de wand wordt gemonteerd, toont relevante informatie over het kalf in de kalvergroep. Het kalvernummer wordt in zeer grote cijfers weergegeven. Daarnaast kunt u de resterende hoeveelheid en de alarmstatus aflezen.

Tegoed- en alarmstatus

Tegoed- en alarmstatus

Met een druk op de knop kunt u ook de kalvernummers van de tegoed- of alarmlijst voortdurend laten weergeven. Hierdoor is het voortdurend heen en weer lopen tussen kalverhok en CalfExpert-display niet meer nodig. De resterende hoeveelheid kunt u gemakkelijk aflezen en u kunt inschatten, hoe lang het huidige bezoek nog gaat duren. Ook de alarmstatus kunt u zeer eenvoudig herkennen aan de hand van een schaal.

Mag het een beetje meer zijn?

Mag het een beetje meer zijn?

Op het HygiëneStation-display kunt u ook direct bij het station een extra mengsel roeren en voeren of in een emmer pompen.

Meer opties voor het HygiëneStation

Tot nu toe werden al enkele uitrustingsvarianten van het HygiëneStation geintroduceerd. Hier vindt u een paar nuttige opties.

Afsluitbaar HygiëneStation

Afsluitbaar HygiëneStation

Er zijn kalveren die de neiging hebben bij elkaar te zuigen. Hoewel het totale werkingsprincipe van de CalfExpert en het HygiëneStation dat eigenlijk zouden moeten voorkomen, kan het nuttig zijn om de dieren tijdens het drinken in het station op te sluiten, zodat ze niet gestoord worden. De afsluitbare deur werkt pneumatisch en vraagt een persluchtaansluiting op het HygiëneStation.

HeavyDuty-varianten

HeavyDuty-varianten

Wanneer de kantelfunctie niet nodig is en grote kalveren met het HygiëneStation moeten worden gevoerd (bijvoorbeeld in kalvermesterijen) kan een standversterking gemonteerd worden. Hierdoor wordt het station vast aan de bodem gemonteerd waardoor extra stabiliteit ontstaat.

Melktapkraan

Melktapkraan

De mogelijkheid om een extra portie melk te laten aanmaken door de CalfExpert is vooral nuttig als je de melk meteen in een emmer laat lopen. Via de stand van de melktapkraan kunt u bepalen, of een kalf in het station wordt gevoerd of dat de melk meteen in een drinkemmer wordt gepompt.

AmmoniaDetect

AmmoniaDetect

Ammoniak irriteert, zelfs in kleine concentraties, de slijmvliezen van de kalveren. Dit kan op den duur tot bronchitis leiden, wat snel uitloopt op een longontsteking. Ammoniak wordt pas geroken wanneer het al in de schadelijke fase zit. AmmoniaDetect is een elektrochemische sensor, die voortdurend het ammoniakgehalte in de stallucht meet. Hij wordt, door een buis tegen de kalveren beschermd, direct in het liggebied gemonteerd. De CalfExpert analyseert de gemeten waarden voortduren en documenteert ze in een grafische evaluatie. Zo kunt u de ventilatie van de kalverstal optimaliseren en het optimale tijdstip voor uitmesten bepalen.

Technische gegevens

Stroomvoorziening [VDC] 24 V
Watertoevoer ½"
Optie speen- en bakspoeling
Toelaatbare waterdruk
1,4 - 8,2 bar
Gewicht HygiëneStation
volledig uitgerust
ca. 50 kg
Continu geluidsniveau < 70 dB
Afmetingen HygiëneStation 0,47 x 1,31 x 1,61 m
Benodigde ruimte voor het
HygiëneStation
0,50 x 2,3 m

* Technische wijzigingen voorbehouden!


Fotogalerie

Video

Back to Top