Ny hygienstandard för dryckesautomater

Fram till nu har vi lärt oss följande: H&L 100 blandar alltid färskt, individuellt per djur och med rätt temperatur. Även den automatiska rengöringen av alla slangar är automatisk för H&L 100.

Men: Den plats där kalven får mjölken har hittills varit brottsligt försummad vid konventionella dryckesautomater. Det är därför många veterinärer är oroliga för överföring av sjukdomar vid nappen vid automatutfordring.

Här sätter HygieneStation från Holm & Laue DEN nya standarden inte bara när det gäller hygien utan även när det gäller att underlätta arbetet.

Optimal kalvhälsa

Vet du vilken plats i kalvboxen där det finns mest bakterier? Exakt! På den plats där alla kalvar dricker mjölk flera gånger om dagen. Nu ser HygieneStation till att det är rent.

En napp som alltid är ren

En napp som alltid är ren

För den nya HygieneStation gäller att nappen rengörs utifrån med tryck och färskvatten efter varje besök. Därigenom sjunker den mikrobiella belastningen i nappen med upp till 80 %!

Rengjort salivtråg

Rengjort salivtråg

Varje kalv avger saliv medan den dricker. I HygieneStation samlas saliven upp tillsammans med rengöringsvattnet från nappen i ett salivtråg och spolas bort efter varje dryckestillfälle. Det innebär att hela dryckesområdet hålls rent och torrt.

Naturlig drickställning

Naturlig drickställning

På samma sätt som moderkons juver pekar nappen på stationen snett nedåt. Det stämmer med kalvens naturliga drickställning. Det sträckta huvudet främjar den naturliga nätmagsreflexen och minskar risken för våmacidos.

LED-nappbelysning

LED-nappbelysning

Praktiken visar att kalvarna har lättare att orientera sig om nappen är upplyst. Mjölkförbrukningen ökar på natten och dryckestillfällena fördelar sig jämnt över 24 timmar.

Arbetsbesparing

Arbetsbesparing är är ett argument för dryckesautomaten för många lantbrukare. Den nya HygieneStation underlättar nu det återstående arbetet avsevärt ännu en gång.

Kalvar lär sig själva

Kalvar lär sig själva

Så snart en kalv lyfter på nappen strömmar en liten mängd mjölk in i munnen. Det leder till att den första drickimpulsen retas. Manuell träning behövs bara i undantagsfall. Om en manuell träning ändå krävs går det att mata mjölk till nappen via en knapp.

Kan fällas ned vid mockning

Kan fällas ned vid mockning

Många stationer står direkt i kalvboxen. Vid mockning kan den nya HygieneStation därför fällas 90° framåt så att hela ytan kan rengöras bekvämt med traktorn.

Napp med snabbkoppling

Napp med snabbkoppling

Tack vare snabbkopplingen är det rena barnleken att byta napp med ett handgrepp på några sekunder.


Bekväm manövrering

Bekväm manövrering

Alla komponenter kan nås på bekväm arbetshöjd. Det underlättar kontrollen. Alla delar som är relevanta för underhållet är gulmarkerade. Stationens design gör det möjligt att placera den även i ett utomhusstall eftersom alla delar är frostskyddade.

Control according to weight

All dairy farmers wants their calves to gain plenty of weight. Yet weighing calves is  strenuous and requires a lot of discipline. An animal weighing scale at the HygieneStation  collects important information almost in passing.

Individual weaning

Individual weaning

The CalfExpert records the daily growth of calves using the forefoot weigh scale. Calves that grow quickly start feeding concentrate and hay at an early age and can thus be  weaned off milk early on the basis of their individual weight development. This supports the development into a ruminant and saves money!

Better control

Better control

The animal weighing scale not only detects growing calves, it registers a decline in growth. This information is used to keep separate alarm lists and helps identify sick calves at an early stage. Thus they can often be treated before the illness reaches a serious stage.

Weight information makes selection possible

Weight information makes selection possible

At the end of rearing, you obtain valuable information about the development of each individual calf. This will help you make important decisions about which female calves should supplement your herd of dairy cows and which animals should be sold due to poor growth.

Keeping track of everything

When you are in the pen, during animal training for example, you often wish you could take a quick look at the feeder display. This wish has now been granted thanks to the new
display on the HygieneStation.

HygieneStation Display

HygieneStation Display

Mounted directly on the HygieneStation or even on the wall, the HS display indicates relevant information about the calf in the calf group. The calf number is displayed in very large digits. In addition, you can read off the remaining quantity and the alarm status. At the push of a button you can also have the calves with credit or alarm displayed  sequentially. This means it is no longer necessary to move constantly between the calf pen and the CalfExpert display. It is also possible to stir an extra mix for a calf directly at the HS display, and feed this or pump it into a bucket.

Credit and alarm status

Credit and alarm status

You can read off the remaining quantity conveniently and estimate how much longer the current visit is going to take. The alarm status is also easy to recognise on the basis of a scale.

Would you like some more?

Would you like some more?

It is also possible to stir an extra mix directly at the stall via the HygieneStation display, and feed this or pump it into a bucket.

Further HygieneStation options

Several equipment variants of the HygieneStation have already been presented. You will fi nd a few more helpful options below.

Lockable HygieneStation

Lockable HygieneStation

There are calves that tend to suck one another. Although the entire functional principle of the CalfExpert and HygieneStation is designed to prevent this, it can sometimes be helpful to lock the animals in while they are feeding at the station so that they can feed in peace. The lockable door works pneumatically and needs a compressed air connection at the HygieneStation.

Heavy-duty variant

Heavy-duty variant

If the tilting function is not necessary and large calves are to be fed at the HygieneStation (e.g. on veal meat farms), the stall may have to be reinforced. In this case, the stall is fi xed to the fl oor, thus increasing stability.

Concentrate feeder stall

Concentrate feeder stall

Alongside the HygieneStation, concentrate feeder stalls can feed concentrate or cereals to the calves. How much feed each calf has eaten is precisely recorded, since residual quantities are taken into account. A particularly interesting aspect is that individual weaning off milk according to the current consumption of concentrate is possible too. So calves whose digestive system has already adapted to the consumption of dry feed can be weaned off milk at an earlier stage, leading to signifi cantly reduced feed costs.

Milk pump valve

Milk pump valve

The possibility of triggering extra mixes at the CalfExpert is a great advantage if the milk can be run off conveniently straight into a bucket. At the milk tap valve you can decide whether a calf is to be fed in the stall or the milk is to be pumped straight into a feeding bucket.

Tekniska uppgifter

Strömförsörjning [V DC] 24 V
Vattenmatning ½"
Tillval napp- och gallerspolning
Tillåtet vattentryck
1,4 - 8,2 bar
Vikt HygieneStation
fullutrustad

cirka 50 kg
Kontinuerlig ljudtrycksnivå

< 70 dB
Mått HygieneStation 0,47 x 1,31 x 1,61 m
Utrymmesbehov HygieneStation

0,50 x 2,3 m

* Med förbehåll för tekniska ändringar!

Gallery

Video

Back to Top