Ny hygienstandard för dryckesautomater

Fram till nu har vi lärt oss följande: H&L 100 blandar alltid färskt, individuellt per djur och med rätt temperatur. Även den automatiska rengöringen av alla slangar är automatisk för H&L 100.

Men: Den plats där kalven får mjölken har hittills varit brottsligt försummad vid konventionella dryckesautomater. Det är därför många veterinärer är oroliga för överföring av sjukdomar vid nappen vid automatutfordring.

Här sätter HygieneStation från Holm & Laue DEN nya standarden inte bara när det gäller hygien utan även när det gäller att underlätta arbetet.

Optimal kalvhälsa

Vet du vilken plats i kalvboxen där det finns mest bakterier? Exakt! På den plats där alla kalvar dricker mjölk flera gånger om dagen. Nu ser HygieneStation till att det är rent.

En napp som alltid är ren

En napp som alltid är ren

För den nya HygieneStation gäller att nappen rengörs utifrån med tryck och färskvatten efter varje besök. Därigenom sjunker den mikrobiella belastningen i nappen med upp till 80 %!

Rengjort salivtråg

Rengjort salivtråg

Varje kalv avger saliv medan den dricker. I HygieneStation samlas saliven upp tillsammans med rengöringsvattnet från nappen i ett salivtråg och spolas bort efter varje dryckestillfälle. Det innebär att hela dryckesområdet hålls rent och torrt.

Naturlig drickställning

Naturlig drickställning

På samma sätt som moderkons juver pekar nappen på stationen snett nedåt. Det stämmer med kalvens naturliga drickställning. Det sträckta huvudet främjar den naturliga nätmagsreflexen och minskar risken för våmacidos.

LED-nappbelysning

LED-nappbelysning

Praktiken visar att kalvarna har lättare att orientera sig om nappen är upplyst. Mjölkförbrukningen ökar på natten och dryckestillfällena fördelar sig jämnt över 24 timmar.

Arbetsbesparing

Arbetsbesparing är är ett argument för dryckesautomaten för många lantbrukare. Den nya HygieneStation underlättar nu det återstående arbetet avsevärt ännu en gång.

Kalvar lär sig själva

Kalvar lär sig själva

Så snart en kalv lyfter på nappen strömmar en liten mängd mjölk in i munnen. Det leder till att den första drickimpulsen retas. Manuell träning behövs bara i undantagsfall. Om en manuell träning ändå krävs går det att mata mjölk till nappen via en knapp.

Kan fällas ned vid mockning

Kan fällas ned vid mockning

Många stationer står direkt i kalvboxen. Vid mockning kan den nya HygieneStation därför fällas 90° framåt så att hela ytan kan rengöras bekvämt med traktorn.

Napp med snabbkoppling

Napp med snabbkoppling

Tack vare snabbkopplingen är det rena barnleken att byta napp med ett handgrepp på några sekunder.


Bekväm manövrering

Bekväm manövrering

Alla komponenter kan nås på bekväm arbetshöjd. Det underlättar kontrollen. Alla delar som är relevanta för underhållet är gulmarkerade. Stationens design gör det möjligt att placera den även i ett utomhusstall eftersom alla delar är frostskyddade.

Styrning efter vikt

Alla önskar att kalvarna skall öka ordentligt i vikt. Men vägningen av djuren är mödosam och kräver disciplin. En djurvåg i HygieneStation samlar in viktig information snabbt och enkelt.

Individuell avvänjning från mjölk

Individuell avvänjning från mjölk

Med framfotsvågen registrerar CalfExpert kalvarnas dagliga tillväxt. Snabbväxande kalvar äter mycket kraftfoder och hö tidigt, och kan därför vänjas av tidigare från mjölken på basis av den individuella viktutvecklingen. Det stödjer utvecklingen till idisslare och sparar pengar!

Bättre kontroll

Bättre kontroll

Djurvågen känner av inte enbart växande kalvar, utan även minskad tillväxt. Med den  informationen skapas särskilda larmlistor och sjuka kalvar identifieras mycket tidigt. Behandling kan ofta sättas in innan sjukdomen har nått ett allvarligt stadium.

Viktinformation möjliggör urval

Viktinformation möjliggör urval

I slutet av uppfödningen får du värdefull information om utvecklingen hos varje enskild  kalv. Viktiga beslut kan då fattas om vilka kvigkalvar som skall komplettera besättningen av mjölkkor och vilka djur som skall säljas p.g.a. dålig tillväxt.

Beåll överblicken

När man är i boxen hos kalvarna vill man ofta kunna kasta ett öga på automatens display. Genom den nya displayen i HygieneStation har detta önskemål nu blivit verklighet.

Hygienstation display

Hygienstation display

Direkt i hygienstationen eller väggmonterad visar HS-displayen relevant information om kalven i kalvgruppen. Kalvnumret visas i mycket stora tal. Dessutom kan kvarvarande restmängd och larmstatus läsas av. Med en knapptryckning kan man också få fram kalvnumren i rättighets- eller larmlistan löpande. Du behöver inte längre vandra mellan  kalvboxen och CalfExpert-displayen. På HS-displayen kan man blanda till en  extrablandning även direkt hos kalven och utfodra den, eller pumpa över den i en hink.

Utfodrings- och larmstatus

Utfodrings- och larmstatus

Du kan bekvämt läsa av kvarvarande restmängd och uppskatta hur långt det aktuella besöket kommer att vara. Du kan också mycket enkelt se larmstatus via en skala.

Får det vara litet till?

Får det vara litet till?

På HS-displayen kan man blanda till en extrablandning även i stationen och utfodra eller pumpa över den i en hink.

Fler tillval till hygienstationen

Vi har tidigare presenterat några utrustningsvarianter för hygienstationen. Här hittar du ytterligare några praktiska tillval.

Låsbar hygienstation

Låsbar hygienstation

Det fi nns kalvar som försöker suga mjölk av varandra. Även om hela funktionsprincipen för CalfExpert och hygienstationen egentligen bör förhindra detta kan det vara till hjälp av spärra in djuren när de dricker vid en station så att de är ostörda. Den låsbara dörren arbetar pneumatiskt och kräver en tryckluftsanslutning i hygienstationen.

HeavyDuty variant

HeavyDuty variant

Om tippfunktionen inte behövs och stora kalvar skall utfodras i hygienstationen kan det fi nnas en stabilitetsförstärkning monterad. Stationen blir då fastmonterad i golvet och det ger ytterligare stadga.

AmmoniaDetect

AmmoniaDetect

Ammoniak irriterar kalvarnas slemhinnor, även i små mängder. Det kan på sikt leda till bronkit som snabbt utvecklas till lunginfl ammation. Ammoniak uppfattas som lukt först när den uppträder i skadliga doser. AmmoniaDetect är en elektrokemisk sensor, som fortlöpande mäter ammoniakhalten i ladugårdsluften. Produkten monteras direkt i boxen genom ett rör som är skyddat mot kalvarna. CalfExpert analyserar mätvärdena löpande och dokumenterar dem grafi skt. Ventilationen i ladugården kan då optimeras och det är enkelt att avgöra när mockning behövs.

Mjölknappventil

Mjölknappventil

Möjligheten att aktivera extrablandningar i CalfExpert är en fördel särskilt när man låter mjölken rinna ner bekvämt i en hink. Med mjölknappventilen kan man bestämma om en kalv skall utfodras i stationen, eller om mjölken skall pumpas in direkt i en drickhink.

Tekniska uppgifter

Strömförsörjning [V DC] 24 V
Vattenmatning ½"
Tillval napp- och gallerspolning
Tillåtet vattentryck
1,4 - 8,2 bar
Vikt HygieneStation
fullutrustad

cirka 50 kg
Kontinuerlig ljudtrycksnivå

< 70 dB
Mått HygieneStation 0,47 x 1,31 x 1,61 m
Utrymmesbehov HygieneStation

0,50 x 2,3 m

* Med förbehåll för tekniska ändringar!

Gallery

Video

Back to Top