Ny hygienstandard för dryckesautomater

Fram till nu har vi lärt oss följande: H&L 100 blandar alltid färskt, individuellt per djur och med rätt temperatur. Även den automatiska rengöringen av alla slangar är automatisk för H&L 100.

Men: Den plats där kalven får mjölken har hittills varit brottsligt försummad vid konventionella dryckesautomater. Det är därför många veterinärer är oroliga för överföring av sjukdomar vid nappen vid automatutfordring.

Här sätter HygieneStation från Holm & Laue DEN nya standarden inte bara när det gäller hygien utan även när det gäller att underlätta arbetet.

Optimal kalvhälsa

Vet du vilken plats i kalvboxen där det finns mest bakterier? Exakt! På den plats där alla kalvar dricker mjölk flera gånger om dagen. Nu ser HygieneStation till att det är rent.

En napp som alltid är ren

En napp som alltid är ren

För den nya HygieneStation gäller att nappen rengörs utifrån med tryck och färskvatten efter varje besök. Därigenom sjunker den mikrobiella belastningen i nappen med upp till 80 %!

Rengjort salivtråg

Rengjort salivtråg

Varje kalv avger saliv medan den dricker. I HygieneStation samlas saliven upp tillsammans med rengöringsvattnet från nappen i ett salivtråg och spolas bort efter varje dryckestillfälle. Det innebär att hela dryckesområdet hålls rent och torrt.

Naturlig drickställning

Naturlig drickställning

På samma sätt som moderkons juver pekar nappen på stationen snett nedåt. Det stämmer med kalvens naturliga drickställning. Det sträckta huvudet främjar den naturliga nätmagsreflexen och minskar risken för våmacidos.

LED-nappbelysning

LED-nappbelysning

Praktiken visar att kalvarna har lättare att orientera sig om nappen är upplyst. Mjölkförbrukningen ökar på natten och dryckestillfällena fördelar sig jämnt över 24 timmar.

Arbetsbesparing

Arbetsbesparing är är ett argument för dryckesautomaten för många lantbrukare. Den nya HygieneStation underlättar nu det återstående arbetet avsevärt ännu en gång.

Kalvar lär sig själva

Kalvar lär sig själva

Så snart en kalv lyfter på nappen strömmar en liten mängd mjölk in i munnen. Det leder till att den första drickimpulsen retas. Manuell träning behövs bara i undantagsfall. Om en manuell träning ändå krävs går det att mata mjölk till nappen via en knapp.

Kan fällas ned vid mockning

Kan fällas ned vid mockning

Många stationer står direkt i kalvboxen. Vid mockning kan den nya HygieneStation därför fällas 90° framåt så att hela ytan kan rengöras bekvämt med traktorn.

Napp med snabbkoppling

Napp med snabbkoppling

Tack vare snabbkopplingen är det rena barnleken att byta napp med ett handgrepp på några sekunder.


Bekväm manövrering

Bekväm manövrering

Alla komponenter kan nås på bekväm arbetshöjd. Det underlättar kontrollen. Alla delar som är relevanta för underhållet är gulmarkerade. Stationens design gör det möjligt att placera den även i ett utomhusstall eftersom alla delar är frostskyddade.

Tekniska uppgifter

Strömförsörjning [V DC] 24 V
Vattenmatning ½"
Tillval napp- och gallerspolning
Tillåtet vattentryck
1,4 - 8,2 bar
Vikt HygieneStation
fullutrustad

cirka 50 kg
Kontinuerlig ljudtrycksnivå

< 70 dB
Mått HygieneStation 0,47 x 1,31 x 1,61 m
Utrymmesbehov HygieneStation

0,50 x 2,3 m

* Med förbehåll för tekniska ändringar!

Gallery

Video

Back to Top