Nya sätt att utfodra med hink

År 2005 revolutionerade Holm&Laue utfodring med hink med uppfinningen av mjölktaxin. Sedan dess tillhör bärande av hinkar det förgångna och varje kalv får en optimalt tillrörd blandning med rätt temperatur. Idag har mjölktaxin blivet ett verktyg som den moderna mjölkgården inte klarar sig utan tack vare extra utrustning som den elektriska framdrivningen, den radiostyrda doseringspumpen, möjligheten till pastörisering och kylning, uppvärmning av varmvatten och matningssonden för kor.

I den senaste generationen 4.0 revolutioneras utfodringen med hinkar en gång till.

Mjölktaxin gör det nu möjligt med en tillförlitlig tillvänjning till och avvänjning från utfodring med dryck beroende på ålder vilket hittills endast varit möjligt med dryckesautomater. Den identifierar varje igloo och beräknar den för tillfället aktuella mängden dryck för kalven! I och med detta känner mjölktaxin dessutom till den mängd mjölk som behövs vid nästa utfodring och detta leder redan vid tillredningen steg för steg till rätt blandning, inklusive uppvärdering till helmjölk! Tack vare detta är fel eller försummelser uteslutna. Och höjdpunkten: Alla data om utfodringarna kan sparas permanent och alltid hämtas via en surfplatta eller en dator. Detta innebär att fel i utfodringen kan lokaliseras och åtgärdas direkt.

Enkel tillredning

En del av mjölktaxins starka sidor finns till en del i det fördolda: Det sätt som den rör om mjölkpulver klumpfritt på några sekunder eller värmer upp helmjölk skonsamt utan att den bränns vid överraskar alla som ser mjölktaxin för första gången.

Kraftfullt bottenomrörarverk

Kraftfullt bottenomrörarverk

Omrörarverket på 250 watt blandar alla mjölkersättningar klumpfritt på några sekunder. Dessutom stöttar omrörarverket uppvärmningen genom korta blandningsintervaller. VIKTIGT: Dessa intervaller är anpassade till mjölkmängden. Tack vare monteringen i botten ges maximal arbetssäkerhet och ingenting stör vid rengöringen av tanken.

Skonsam uppvärmning

Skonsam uppvärmning

Mjölktaxin arbetar med en ytuppvärmning över hela bottenytan. Till skillnad från spiraluppvärmningar uppstår det på detta sätt inga ”hotspots” där mjölken kan brännas vid. Tack vare detta värms mjölken upp snabbt och kvaliteten bibehålls trots detta. På displayen får du alltid information om din drycks aktuella temperatur.

Tidsstyrning

Tidsstyrning

Många funktioner, som uppvärmning och pastörisering, kan programmeras via timer. Även det intelligenta kylprogrammet kyler endast när det faktiskt finns vätska med högre temperatur i tanken och upphör med kylningen i rätt tid före uppvärmningen för att spara energikostnader.

Smart Mix

Vid tillredning har man hittills kunnat göra många fel. Detta är över för den nya mjölktaxin för dig nu steg för steg till den perfekta blandningen.

Blandningskalkylator MAT

Blandningskalkylator MAT

Från och med nu väljer du önskad MAT-koncentration (procentuell torrsubstanshalt) och din skyffelstorlek. Sedan fyller du mjölktaxin till önskad fodermängd. Smart-Mix adderar automatiskt den MAT-mängd som krävs och anger det antal skyfflar MAT som krävs. Hänsyn tas även till MAT:s löslighet för 20 kg MAT upplöst i 100 l vatten ger mindre än 120 l mjölk (114 l). Dessa fel korrigerar mjölktaxi 4.0 automatiskt.

Exakt fyllnivåvisning

Exakt fyllnivåvisning

Mjölktaxin upptäcker automatiskt hur mycket mjölk eller vatten som redan har fyllts på i behållaren och visar ständigt det aktuella fyllvärdet på displayen.

Corrected dosage

If the tank of the Milchtaxis is filled with different levels, there will be slight deviations in the dosage quantities when pumping. The level sensor installed with the option Smart-Mix corrects this error automatically. This means that the dosage volume is always accurate, regardless of whether the tank is full or nearly empty.

Time switch with end times

Without Smart Mix you have to set the start times for heating and pasteurizing. Since Smart-Mix can calculate the duration of the heating and pasteurizing phases, you can now conveniently enter the desired feeding time. The Milktaxi then begins the heating program in good time.

Uppvärdering till helmjölk med MAT

Uppvärdering till helmjölk med MAT

Och om helmjölk och MAT ska blandas? Om din mjölk har ett torrsubstansvärde på 11,3 % men du behöver en total blandning med 13,5 % torrsubstans? Då upptäcker SmartMIX hur mycket helmjölk som har fyllts på och fastställer hur mycket vatten och MAT som måste tillföras för att få den mjölkmängd i den koncentration som krävs.

Utfodra bättre

De sparade fodermängderna, fjärrstyrning med den upp till 10 m långa slangen eller också en droppfri dosering gör utfodringen lätt som en plätt.

Enkel dosering

Enkel dosering

Med 9 fritt programmerbara doseringssteg kan du dosera nästan varje valfri fodermängd - utan besvärlig efterdroppning. Dessutom är handtaget ergonomiskt anpassat och mycket lätt. Tack vare det integrerade batteriet är du oberoende av strömförsörjningen hos kalvarna. Detta gör dig helt flexibel vid val av plats i synnerhet vid ensamigloohållning och du kan utfodra kalvarna på olika platser.

Radiostyrd fjärrstyrning

Radiostyrd fjärrstyrning

Med fjärrstyrningen på doseringsarmen kan du dessutom utfodra kalvar bekvämt som står upp till 10 m från mjölktaxin, helt utan kabel. Naturligtvis kan även här mängderna anpassas individuell på doseringsarmen.

Statistikfunktion

Statistikfunktion

På mjölktaxins displaymeny kan du kontrollera de viktigaste arbetsstegen via en särskild statistikfunktion. Varje pastöriseringscykel, varje utfodring och varje rengöring dokumenteras. Denna information är tillgänglig
även efter flera veckor och gör det möjligt för dig att ha en optimal kontroll över arbetsprocesserna i ditt lantbruksföretag

Smart ID

Vid utfodringen ställer man sig ständigt samma fråga: Hur gammal är kalven och hur mycket mjölk får den? Detta är nu äntligen ett passerat kapitel eftersom mjölktaxin känner igen varje box, kalvens ålder och beräknar mängden dryck individuellt!

Radioigenkänning av kalvboxarna

Radioigenkänning av kalvboxarna

Mjölktaxin upptäcker varje box och boxnumret, antalet kalvar och utfodringsmängd via radio när den kör förbi. Medarbetarna behöver nu bara trycka på utlösningsknappen och fylla på mjölken i hinkarna. Naturligtvis kan du alltid anpassa mängderna individuellt via displayen. I synnerhet för dem som har många kalvar att utfodra garanterar denna funktion absolut säkerhet eftersom varje medarbetare alltid vet hur mycket som ska utfodras. En enorm förbättring av arbetskvaliteten, i synnerhet när det är olika personal.

Intelligent boxhantering

Intelligent boxhantering

Smart-ID fungerar både för ensam- och gruppboxar. Vid kalvgrupper visas hur många kalvar det finns i gruppen och om de ska utfodras med separata hinkar eller med så kallade ”nappstänger”. Även i detta fall kan kalvgrupperna utfodras med dryck i långsamma steg i enlighet med kurvan.

Lättare att transportera

Den lätta transporten av mjölken är sedan mer än 10 år DEN avgörande faktorn som underlättar arbetet för våra kunder.

Stabilt chassi med 4 hjul

Stabilt chassi med 4 hjul

Mjölktaxin är extremt stabil på 4 hjul med låg tyngdpunkt. Även vid snabb körning, ojämnt underlag och helt fylld tippar den inte. Med de 40 cm stora framhjulen och den höga markfrigången är ojämnheter eller små trösklar inget hinder. Alternativt kan modellen 260 l även fås som släpvagn med en axel.

ELDR-drivning

ELDR-drivning

Alla modeller kan köras steglöst framåt och bakåt i två olika hastigheter med den elektriska framdrivningen. Tack vare detta blir utfodringen av kalvarna inte bara rolig utan det skonar dessutom din rygg.

Mörker är inga problem

Mörker är inga problem

Tack vare den integrerade LED-belysningen ser du alltid vart du kör. Då är det inte något problem att utfodra kalvar ens i avlägset belägna kalvhyddor på kvällarna.

Pastörisering

Mastitbakterier spelar en viktig roll även vid sjukdomar i kalvstallet. Pastöriseringen eliminerar upp till 99,5 % av dessa bakterier och är redan standard vid utfodringen av kalvar i många lantbruksföretag.

Pastöriserare

Pastöriserare

Vid pastöriseringen med den så kallade batch-metoden dödas farliga sjukdomsalstrande bakterier till 99,5 % vid 63 °C under 35 minuter. Alternativt till detta program erbjuder mjölktaxin dessutom två olika värmebehandlingar vid 60 °C under 60 resp. 70 minuter. Alla starttider kan programmeras fritt. Tack vare detta är mjölken färdigpastöriserad när du kommer in i stallet på morgonen för utfodring.

Automatisk kylfunktion

Automatisk kylfunktion

Tillsammans med mjölktaxi-pastören finns det också som standard en vattenkylning. Tack vare detta kan mjölken lagras färsk fram till utfodringen eller pastöriseringen. Det automatiska kylprogrammet är extra praktiskt vid användning av mjölkrobotar. Det registrerar fyllnivån och temperaturen vid den automatiska påfyllningen. Dessutom programmeras kylningen så att den utnyttjar den energi som krävs optimalt.

Varmvattenuppvärmning

Varmvattenuppvärmning

Om du vill spara elektrisk värmeenergi och vill ha ett överflöd av varmvatten sparar den optimala varmvattenuppvärmningen höga energikostnader vid uppvärmningen av mjölken.

Arbeta komfortabelt

När allt kommer omkring är det komforten som underlättar ditt arbete. En användarvänlig display, lätt rengöring och andra användningsmöjligheter än utfodring av kalvar: Du kommer inte att vilja vara utan din mjölktaxi.

Automatisk rengöring

Automatisk rengöring

I och med att locket kan öppnas helt är rengöringen av behållaren mycket enkel. Det halvautomatiska rengöringsprogrammet ger en optimal hygien. Restmängder, även från pumpen och slangen, kan tömmas ut helt. En kompletterande rengöring med borsten förbättrar resultatet och efter några minuter är din mjölktaxi redo för användning igen.

Högvärdig kvalitet

Högvärdig kvalitet

Det finns så mycket annat som du måste tänka på under dagen och därför måste tekniken helt enkelt fungera! Därför tillverkar vi alla komponenter i högsta tänkbara kvalitet för att få en hög tillförlitlighet. Den högvärdiga mjölktanken av rostfritt stål är lätt att rengöra och har en lång livslängd. Pumpar och motorer är skyddat monterade och hela konstruktionen utan onödiga kablar eller buntband garanterar en enkel skötsel och därmed en lång och problemfri drift.

Sondmatning av kor

Sondmatning av kor

Som tillval kan en sondmatningsfunktion för kor erhållas. Sondmatningsvätskan kan röras om och tempereras optimalt i mjölktaxin, köras ut till korna och sedan sondmatas i våmmen på ett skonsamt sätt via pumpen. Istället för att anstränga sig med en manuell handpump kan du koncentrera dig optimalt på kon med mjölktaxin.

Hinktransport och råmjölkskanna

Hinktransport och råmjölkskanna

Extra praktisk är den fällbara ramen som du kan transportera upp till två mjölkkannor på. Även andra saker går också lätt att transportera på detta sätt, till exempel torrfoder eller verktyg. Extra praktiska är råmjölkskannorna på 8 l. Mjölken förblir optimalt tempererade när den är insatt i den större kannan med varmt vatten innan den utfodras till kalvarna.

Tillval och utrustning

Grund

 • Mjölktaxi typ 100 l, 150 l, 260 l med stabilt och lätthanterligt chassi på 4 hjul, 40 cm stora framdäck
 • Elektronisk styrning med fyllnivåkontroll, termometer och statistikfunktion.
 • Kraftfullt bottenomrörarverk, cyklisk omrörning vid uppvärmningen av mjölken.
 • Mjölktaxi typ 260 l som släpvagn med stödhjul.
 • Tank av polerat rostfritt stål.
 • Låsbart lock med tätning, kan öppnas helt
 • 1 ¼ ″ utloppskran för fullständig tömning
 • LED-belysning
 • Halvautomatiskt rengöringsprogram

Tillval

Pastöriseringsfunktion

 • Pumpar, rör, uppvärmning som standard
 • Upp till 6 inställbara starttider för pastöriseringen
 • Integrerad vattenkylning
 • Tre program kan väljas: 65 °C under 35 minuter, 60 °C under 60 minuter 60 °C under 70 minuter

Energisparande uppvärmning av varmvatten

 • Värmeväxlarmantel utanpå tanken
 • Temperaturkontroll av varmvattnet
 • Programmerbar värmestart (upp till 6 tider)

Pumpfunktion

 • Upp till 9 fritt programmerbara doseringsmängder
 • Batteridriven pump av rostfritt stål
 • Doseringsarm med ergonomiskt handtag
 • Underhållsfritt batteri och laddare
 • Elektronisk mängdstyrning

Elektrisk ytvärme

 • Skonsam uppvärmning av mjölken utan vidbränning
 • Olika värmeeffekter enligt modell (3 - 6 kW)
 • Programmerbar värmestart (upp till 6 tider)

Smart-Mix

 • Exakt fyllnivåidentifiering och flödesmätning
 • Blandningskalkylator för optimal MAT-koncentration
 • Beräkningsmässig helmjölksuppvärdering efter bestämningen av torrsubstanshalten t.ex. med refraktometer (ingår inte i leveransomfattningen)

CalfGuide för mjölktaxi

 • Kalvlistor, statusrapport mjölktaxi, arbetsprotokoll, ...

Fällbar hinkfästram för två 30 l mjölkkannor

 • För transport av kolostrum, dricksvatten, dryckeshinkar etc.

Kolostrumbehållare

 • Behållare av rostfritt stål för 8 l kolostrum (passar till 30 l mjölkkanna)

Trådlös fjärrstyrning på doseringsarmen

 • Avstånd till mjölktaxin upp till 10 m (vid längre slang som tillval)
 • Val av mängd kan göras vid doseringsarmen

Elektrisk ELDR-drivning

 • Steglös 24 V drivning, två hastigheter (fram och tillbaka) med laddare
  Punkteringssäkra däck
 • 4 punkteringssäkra däck
 • Långlivad fyllning av mjuk och elastisk polyuretan
  Sondmatningsfunktion för kor
 •  Sondmatningslans 1,5 m med snabbkoppling och flödesreducering

Tekniska uppgifter

Tekniska uppgifter

Nätanslutning 230V / 16A or 400V / 16A
Pumpeffekt ca 40 l/min
Värmeeffekt 3 KW, 5 KW or 6 KW
Omrörarverk 250 W
Däckstorlek 400 / 265 mm

* Med förbehåll för tekniska ändringar!

Mått

  Användbart
tankinnehåll
Faktiskt
tankinnehåll
Bredd
(cm)
Längd
(cm)
Höjd
(cm)
Mjölktaxi 100 l 100 l 115 l 60 126 109
Mjölktaxi 150 l 150 l 180 l 75 129 109
Mjölktaxi 260 l 260 l 290 l 76 133 119
Mjölktaxi
Släpvagn
260 l 290 l 120 140 125

* Med förbehåll för tekniska ändringar!

Praktiska tips

Pastörisering av helmjölk

Helmjölk är ett värdefullt fodermedel för kalvar. Tyvärr är denna mjölk ofta belastad med bakterier. Bakterier som ger kor mastit (E-coli, stafylokocker, streptokocker) spelar dessutom en viktig roll vid problem i kalvstallet. Dessa bakterier kommer direkt in i kalvens matsmältningssystem genom mjölken och orsakar eventuellt diarrésjukdomar. Praktiska erfarenheter har visat att kvigor som tidigare har utfodrats med belastad mjölk senare kan insjukna i mastit.

Pastörisering innebär en värmebehandling av mjölken för att döda bakterier. I USA är pastörisering av kalvmjölken en standardmetod för kalvmjölk. FlashPasteur som är det vanliga där värmer upp mjölken till 73 °C under 15 sekunder. Tekniken är dock mycket dyr och lönar sig
i regel för företag som måste pastörisera mer än 500 l mjölk.
För andra mjölkgårdar har batch-pastörisering (batch-metoden) vid 63 °C under 35 minuter visat sig fungera i praktiken. Efter denna tid har alla viktiga sjukdomsbakterier dödats till 99,5 % medan mjölkens viktiga näringsämnen bevaras. Denna metod används även vid mjölktaxi-pastörisering.


För att bevara mjölkens kvalitet fram till pastöriseringen är en sval lagring av mjölken absolut nödvändig, i synnerhet om den inte ska drickas inom de följande 12 timmarna. Mjölktaxi-pastören är utrustad med en enkel och ekonomiskt fördelaktig vattenkylning. I regel räcker det med en temperatur på 10 - 20 °C för att lagra mjölken stabilt under en halv dag..

Hur passar pastörisering av mjölken in i det dagliga arbetet?

Pastöriseringen tar i regel 2 - 3 timmar, ofta för länge för att det ska gå att utfordra kalvarna direkt efter mjölkningen. Då kan den automatiska, tidsstyrda pastöriseringen under de tidiga morgontimmarna komma till användning. Då finns det pastöriserad och exakt tempererad mjölk i mjölktaxin på morgonen som är redo för utfodring. Därför rekommenderar vi följande tillvägagångssätt (exempel kvällsmjölk):

19:00
Fyll på mjölk i mjölktaxin och kyl den ner till
vattentemperaturen. Programmera starttid i timern, t.ex. 04:00 på morgonen.
03:00
Mjölktaxin börjar med uppvärmningen av mjölken vid denna tidpunkt.
06:00
astöriseringen är slutförd och
mjölken är tillgänglig med dricktemperatur.
07:00
Efter rengöringen av mjölktaxin fylls morgonmjölken på och kyls innan mjölken pastöriseras och utfodras på eftermiddagen.

Vilken mjölk ska man pastörisera?

Av säkerhetsskäl bör man generellt pastörisera helmjölk. Även om det inte finns några sjukdomsproblem reducerar man den potentiella risken på detta sätt om ett smittämne har smugit sig in i flocken. Det är dock särskilt viktigt att pastörisera mjölk som inte kan säljas på marknaden (mastitmjölk etc.) före utfodringen för den medför en risk för överföring av sjukdomar från korna till kalvarna.

I synnerhet vid dryck efter behag är det lämpligt att pastörisera mjölken för på detta sätt förbättras den syrade mjölkens hållbarhet i dryckeshinkarna.

Generellt rekommenderar vi inte pastörisering av kolostrum eller av mjölk som redan tidigare har värmebehandlats. Mjölk som innehåller antibiotika ska generellt inte ges till kalvar på grund av risken för att det bildas resistenta bakterier. Pastöriseringen leder inte till att antibiotika inaktiveras.

Gallery

Video

 

Back to Top