TaxiClean och NutriClean

Hygien och renlighet spelar en avgörande roll vid utfodring av kalvarna. Det är då viktigt att även utfodringstekniken rengörs optimalt. Endast då kan enheternas funktionsduglighet säkerställas och du skyddas mot funktionsavbrott och ekonomiska förluster.

TaxiClean

Specialrengöringsmedlet för mjölktaxin är mycket alkaliskt och löser upp fett och proteinföreningar skonsamt men intensivt och leder till en säker rengöring av mjölktaxin tack vare en hög förmåga att ta hand om smuts. Rengöringsförstärkaren kan dessutom också användas om det förekommer mjölkrester i behållarna som är svåra att få bort.


Förpackningsstorlekar: 12 kg och 25 kg

NutriClean

Dryckesautomatrengöraren för alla Holm & Laue dryckesautomater är utformad som en alkalisk enfasrengörare. Tack vare detta löser den upp mjölksten och kalk samt mjölkfett och protein på ett enastående sätt. Den ökar pH-värdet till en nivå där bakterier inte längre kan växa till. Detta garanterar friska kalvar och säkerställer en problemfri funktionsduglighet för H&L kalvdryckesautomater. 


Förpackningsstorlekar: 12 kg och 25 kg

Back to Top