De minigroep als oplossing

Men ziet steeds meer bedrijven die twee kalveren in één hok onderbrengen. Wat vaak uit nood geboren was bij de geboorte van een tweeling of een tekort aan kalverhokken, is nu voor veel bedrijven een gebruikelijke manier van jonge kalveren huisvesten. Want het overdragen van ziektes wordt hier tot een minimum beperkt. 


En niet alleen dierenbeschermers bekijken het individueel houden van kuddedieren in toenemende mate kritisch. Ook volgens de biologische normen is het verplicht tot het houden van kalveren in groepen.

Holm & Laue zorgt wereldwijd met de TwinHutch en de FlexiFence voor de enige oplossing voor minigroepen tot maximaal drie kalveren op 5,8 m2.

Met zijn tweeën in plaats van alleen

Tot op heden is er geen geschikt kalverhok voor het onderbrengen van twee of drie kalveren, want de gangbare hokken zijn in strijd met veel richtlijnen van o.a. de dierenbescherming omdat ze te weinig plaats bieden.

De eerste legale minigroep

De eerste legale minigroep

Traditionele hokken beschikken over een maximaal oppervlak van 3 - 4 m2. In Duitsland (EU) moet een groepshok voor kalveren minimaal over 4,5 m2 plaats beschikken en per kalf een oppervlak van min. 1,5 m2 aanbieden. De TwinHutch biedt, in combinatie met de gemodificeerd FlexyFence uitloop, een totaal oppervlak van 5,8 m2. Genoeg plek voor minigroepen van twee tot drie kalveren.

Met zijn tweeën drinken en vreten

Met zijn tweeën drinken en vreten

In de FlexyFence is plaats voor twee volwaardige speenemmerhouders en een extra plaats voor een derde drinkemmer. Twee andere emmerhouders voor krachtvoer en water completeren de uitloop.

Compatibel met biologische richtlijnen

Compatibel met biologische richtlijnen

Bij biologische bedrijven is het in groepen houden van kalveren verplicht. Maar het is vaak lastig om homogene groepen samen te stellen op momenten dat er minder afgekalfd wordt. De TwinHutch voldoet met een ruim plaatsaanbod van 3,5 m2 in het hok en 2,3 m2 in de uitloop aan de richtlijnen van de biologischeveehouderij voor het onderbrengen van twee kalveren.

Economische argumenten

Niet alleen aspecten van het dierenwelzijn spreken voor de TwinHutch, maar ook de voordelen qua kosten en prestaties.

Meer prestaties

Meer prestaties

Onderzoeken wijzen uit, dat kalveren uit minigroepen na het ontwennen van de melk een beter sociaal gedrag, een hogere voeropname en een betere groei vertonen. Dat leidt tot een vroegere eerste afkalf leeftijd en hogere melkafgifte.

Minder benodigde ruimte

Minder benodigde ruimte

Daarnaast zijn de besparingen qua ruimte en kosten argumenten, die niet alleen bij biologische bedrijven worden gewaardeerd. Want bij een gelijk aantal kalveren wordt de benodigde ruimte gehalveerd en hebt u minder iglo’s nodig! Dan hoeft u ook minder iglo’s te reinigen.

Langere gebruiksduur

Langere gebruiksduur

Voor eenlingboxen geldt de Europese wettelijke limiet van maximaal 8 weken. In de TwinHutch-minigroep kunnen de kalveren ook langer worden gehouden, omdat de limiet voor eenlingboxen niet meer van toepassing is. U kunt de kalveren in alle rust van de melk afwennen en pas na 10 -12 weken naar het volgende groepshok overbrengen.

Technische gegevens

TwinHutch buiten (l x b x h) 250 cm x 154 cm x 151 cm
TwinHutch binnen (l x b x h) 243 cm x 146 cm x 136 cm
Afmeting met FlexyFence
en emmers
432 cm x 156 cm x 105 cm
Geboden ruimte ca. 5,8 m²
Gewicht van de TwinHutch 43 kg

* Technische wijzigingen voorbehouden!

Fotogalerie

Video

Back to Top