Kalvervoedering
H&L 100
HygieneStation
H&L Melktaxi
H&L Iglo
H&L Iglo-veranda
Twin Hutch
H&L Kälbergarten

Holm & Laue

Bij Holm & Laue draait alles om de moderne kalvervoedering en kalverhouderij. Melktaxi’s, automatische kalvervoederingsinstallaties, iglo’s en verandasystemen creëren wereldwijd bij onze klanten een gezond fundament voor moderne melkveebedrijven.

Back to Top