Alla kalvdata på en plats

Vore det inte skönt om du kunde hämta all information om alla automater och alla kalvar när som helst på din dator? Om dina medarbetare dessutom kan se larmlistorna och arbeta sig igenom uppgiftslistorna på sina egna smarta telefoner eller surfplattor är arbetsförloppen i kalvstallet tydligt definierade. Allt detta är möjligt med CalfGuide, infosystemet för din H&L-dryckesautomat.

CalfGuide-servern samlar alla data från alla dina automater och gör dem tillgängliga i ett eget WLAN i kalvstallet.

Alternativt kan du dessutom använda dessa data på alla enheter som är anslutna till gårdsnätverket.

Aktuella kalvdata

CalfGuide ger dig en fullständig översikt över alla dryckesautomater och alla kalvar i ditt företag.

 

Kalvskötsel

Kalvskötsel

Navigera direkt till drick- och tillväxtkurvan för olika kalvar från överskådliga listor. Tack vare detta är det enkelt att skapa sig en grov översikt eller mycket enkelt att analysera enstaka djur.

Hälsoindex

Hälsoindex

Med hjälp av olika data som förtäring av dryck, drickhastighet, besöksfrekvens, viktutvecklihng etc. beräknar CalfGuide ett larmindex. I och med detta kan du och dina medarbetare se direkt vilka kalvar ni behöver bekymra er för. Dessutom kan du håll kvar anmärkningsvärda händelser i en ”event-dagbok” och kan således dokumentera på ett sätt som går att följa upp.

Individuella listor

Individuella listor

Det går inte att svara på vilka frågor du kommer att ha om kalvutfodring i framtiden. Men
CalfGuide kan ändå ge dig svar med hög sannolikhet: Med den flexibla listgeneratorn skapar du egna listor som är exakt anpassade till din frågeställning. I och med detta kan du till exempel skapa enkla, reducerade listor för rutinkontroller men även skapa mycket påkostat filtrerade listor för särskilda observationer.

Arkiv

Arkiv

CalfGuide glömmer inget. Alla data, t.ex. dryckesmängder, viktutveckling, behandlingar osv., sparas permanent för alla dina kalvar i ett arkiv efter avyttringen. I och med detta ger CalfGuide dig en möjlighet att se hur dina bästa kor har utfodrats som kalvar även efter flera år. På detta sätt kan du optimera dina foderprogram långsiktigt.

Arbetshjälpmedel

Varje medarbetare vet vad han/hon har gjort när och du har alltid en översikt över alla arbetssteg och dina kalvars utveckling. Brådskande uppgifter visas direkt.

LAN/WLAN

LAN/WLAN

Data från automaterna överförs centralt till en server och administreras där. CalfGuide-systemet har ett WLAN i kalvstallet så att du alltid kan använda alla funktioner med t.ex. en surfplatta. CalfGuide kan naturligtvis även integreras i gårdens nätverk så att alla CalfGuide-funktioner kan användas från arbetsplatserna i nätverket.

För alla dryckesautomater

För alla dryckesautomater

CalfGuide sammankopplar ALLA H&L 100 utfodringsautomater i kalvstallet. Större gårdar som har flera dryckesautomater värdesätter den överskådliga översikten över alla kalvar, enskilda grupper eller hela beståndet på en enda bildskärm.

Uppgiftshanterare

Uppgiftshanterare

CalfGuide organiserar ditt arbete och påminner dig om vad som ska göras. Flytta till annat stall efter xxx dagar? Skilja tjurkalvarna efter xxx dagar? Allt du behöver göra är att registrera återkommande arbeten och sedan påminner CalfGuide dig och dina medarbetare dagligen om vad som ska göras.

Tekniska felmeddelanden

Tekniska felmeddelanden

CalfGuide visar dig alla tekniska felmeddelanden, även de som automaten själv har åtgärdat.

Med surfplatta eller dator

Med surfplatta eller dator

CalfGuide är operativsystems- och enhetsövergripande och fungerar både på en stationär arbetsplatsdator
och på en surfplatta. Det innebär att du alltid har perfekt överblick över kalvstallet. Alla
data är bara några fingerspetsar borta ...

Cross-System Networking

Anyone can be excused for losing track in this "big data" era. And your calves do indeed generate a huge amount of data in the CalfGuide network. CalfGuide processes this fl ood
of data so that you can concentrate on the most important information.

LAN/Wi-Fi - tablet or PC

LAN/Wi-Fi - tablet or PC

The data from your automatic feeders are recorded and managed centrally on a server. The CalfGuide system then provides a Wi-Fi connection in the calf barn so that you can use all the functions at any time e.g. with a PC tablet. It goes without saying that you
can integrate CalfGuide in your farm network, allowing you to use all the CalfGuide functions from your office. The optional connection of the CalfGuide system
to the internet even permits external access via the CalfGuide Cloud.

Networking of several MilkTaxis and CalfExpert calf feeders

Networking of several MilkTaxis and CalfExpert calf feeders

CalfGuide is the central interface in the calf barn. Once a calf is registered in the system through an electronic ear tag e.g. after birth at the WeightControl animal weighing scales, the data are imported on to every device the calf is logged at. Even if the calf moves from one CalfExpert calf feeder to the next, feeding will continue at the next CalfExpert at exactly the right point on the feeding curve and all data already recorded are imported.

CalfGuide app

CalfGuide app

A limited selection of information can be accessed directly on your mobile phone using the CalfGuide app. This includes the box list with details for the MilkTaxi or details about the calf lists on the CalfExpert. In addition, messages can be received and tasks requested from the calf feeder events or ToDos. With the CalfExpert, this even works without Calf-
Guide, directly

CalfGuide Cloud

CalfGuide Cloud

With the CalfGuide Cloud you can access your Calf-Guide server via the internet. This allows you to watch your data and information from anywhere in the world or permit service technicians to take a look at the technology if any problems should occur.

Communication with external herd management systems

Communication with external herd management systems

The importance of calf rearing for the performance of the animals in later life is well known and ndescribed in detail in this manual. So it makes good sense to export the most important information about your calves to your herd management program for cows after rearing them. CalfGuide offers a wide range of export protocols for this.

Back to Top