Hälsosam uppfödning i utomhusklimat

I dag kan man knappt förstå detta längre: Fortfarande för 20 år sedan fanns det ingen möjlighet att föda upp större grupper av kalvar i utomhusklimat utanför dyra stall. Det var inte förrän H&L uppfann igloor som uppfödning av kalvar i utomhusklimat, på ett sätt som är rätt för arten, fick sitt genombrott. Idag känner alla till att kalvar i grupp ute i friska luften får den mest hälsosamma uppväxten och når de bästa resultaten.

En igloo som är enkel att transportera för upp till 15 kalvar med optimal luftcirkulation, gynnsamma temperaturer både på sommaren och på vintern av GFK (glasfiberplast), är i det närmaste omöjlig att förstöra var då som nu utan alternativ för många lantbrukare.

Hälsosamt mikroklimat

En oslagbart enkel design skapar spagaten mellan maximal luftväxling och en dragfri liggyta.

Ett område där dina kalvar kan dra sig tillbaka

Ett område där dina kalvar kan dra sig tillbaka

Alla vet detta: Drag i liggområdet belastar kalvarna och gör dem sjuka. Konventionella kalvstall behöver en hög luftomsättning för att byta ut förbrukad och bakteriemättad luft. Kalvar kan ännu inte jämna ut denna negativa inverkan genom sin egen produktion av kroppsvärme. I H&L storigloo får upp till 15 kalvar ett dragfritt och på samma gång välventilerat rekreationsområde.

Ett enastående ventilationssystem

Ett enastående ventilationssystem

Igloons halvrunda form ger en idealisk ventilation: Vinden som blåser över igloon skapar ett undertryck vid den högsta punkten (Bernoulli-effekten). Den förbrukade luften sugs ut ur igloon aktivt. I och med att ingångsöppningen är 12 gånger högre än frånluftsöppningarna är luftens hastighet extremt låg i liggområdet. I kalvarnas liggområde uppstår det således inte något oönskat luftdrag.

Aldrig för varmt - aldrig för kallt!

Aldrig för varmt - aldrig för kallt!

En speciell beläggning på igloon ser till att solenergin reflekteras maximalt.  Tack vare detta värms igloon inte upp onödigt mycket ens under heta sommardagar utan den erbjuder kalvarna ett svalt liggområde. På vintern skiljer sig temperaturen i igloon knappt från utetemperaturen. Tack vare detta börjar djuren inte svettas vilket skulle leda till betydande problem.

Varje företag har sina egenheter. Det gäller då att skapa stallösningar som anpassar sig optimalt till dessa förutsättningar. H&L:s igloo kommer att anpassa sig idealiskt i din verksamhet.

Den flexibla problemlösaren

Varje lantbruksföretag har sina egenheter. Det gäller då att skapa stallösningar som anpassar sig optimalt till dessa förutsättningar. H&L:s igloo kommer alltid att anpassa sig idealiskt i din verksamhet.

Det går snabbt att ställa upp den

Det går snabbt att ställa upp den

Två personer behöver 30 minuter för att montera en igloo. Förborrade element som passar exakt, utförandet av hög kvalitet och en monteringsanvisning som är lätt att förstå bidrar till detta.

Mobilt eller fast stall

Mobilt eller fast stall

Oberoende av om du föredrar en Iglu Veranda (se nästa sida) eller ett fast kalvstall enligt Igloo-systemets mönster erbjuder konceptet med igloouppfödning en idealisk placering av dina kalvar.

Lösningar med äldre hus

Lösningar med äldre hus

Har du inga lämpliga utomhusytor för ett igloosystem? Vill du hellre använda ett äldre hus? Öppna byggnaden för att garantera en maximal ventilation och igloon ser till att det nödvändiga mikroklimatet invändigt uppnås. Tack vare detta kan du använda gamla tillgångar utan dyra ombyggnader och kan använda lokalen alternativt som maskinhall, halmlager etc..

Tekniska uppgifter

Rekommenderat antal kalvar 15
Liggyta cirka 14 m²
Längd/bredd/höjd 3,9 m / 4,4 m / 2,2 m
Ingångshöjd 1,40 m
Volym cirka 20 m³
vikt 220 kg
Material Handlaminerad glasfiberplast
Grundutrustning 4 frånluftshuvar, transportkrokar
Tillval Sidogardiner i ingången för bättre väderskydd vid extrema förhållanden.

 * Med förbehåll för tekniska ändringar!

Bildergalerie

Videos

Back to Top