Calf Feeding
H&L 100
HygieneStation
H&L Milk Taxi
H&L Igloo
H&L Igloo Veranda
Twin Hutch
H&L Calf Garden

Holm & Laue

All verksamhet inom Holm & Laue fokuserar på modern kalvutfordring och kalvhållning. Mjölktaxi, automatiska kalvutfordringsanläggningar, igloos och verandasystem skapar ett sunt fundament för moderna mjölkbesättningar hos våra kunder världen över.

Back to Top